Zgłoszenia | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Formularz zgłoszeniowy Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2020

Regulamin Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2020

Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2020 – list przewodni

Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który:

 • samodzielnie zgłosi chęć udziału w konkursie;
 • zostanie zgłoszony przez członka Kapituły Konkursu;
 • zostanie zgłoszony przez członka Północnej Izby Gospodarczej;
 • zostanie zgłoszony przez przedstawiciela firmy, z którą współpracuje;
 • zostanie zgłoszony przez przedstawiciela samorządu z terenu województwa zachodniopomorskiego bądź pomorskiego;

Zgłoszenia firm, które Państwo chcą wyróżnić, prosimy wysyłać mailem na adres koszalin@izba.info
W treści maila prosimy o podanie nazwy firmy oraz telefonu kontaktowego do przedstawiciela nominowanej firmy.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest poprawne i kompletne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która obejmuje:

 1. Ankietę zawierającą podstawowe informacje o pracodawcy oraz
 2. Logotyp w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub pendrive, albo przesłany e-mailem na adres: koszalin@izba.info),
 3. Prezentację zakładu w formie tekstu do 250 słów, 
 4. Pisemne oświadczenie pracodawcy o postępowaniach karnych oraz postępowaniach o wykroczenia zakończonych lub będących w toku (dotyczy wyłącznie postępowań wobec organów administracji publicznej)
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację udzielonych w ankiecie informacji dotyczących zakładu pracy oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych) – załącznik nr 3 w formularzu
 6. oświadczenie o niezaleganiu wobec zobowiązań podatkowych i ZUS (oświadczenie osoby zarządzającej przedsiębiorstwem – nie zaświadczenie)
 7. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres mailowy koszalin@izba.info lub pisemnej/papierowej  do dnia 9 października 2019 roku(liczy się data wpływu) na adres: 

KONKURS PRACODAWCA ROKU POMORZA 2020

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie 

Ul. Piłsudskiego 6/5, 75-511 Koszalin

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane przez Kapitułę Konkursu.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

Kategorie związane z wielkością zatrudnienia

 • I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób)
 • II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób)
 • III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób)
 • IV kategoria przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób)

Kategorie jakościowe

 • V kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa,
 • VI kategoria – Menager Roku

Zapraszamy do wypełnienia formularza!