Zachodniopomorskie szkolnictwo zawodowe wyzwaniem XXI wieku – z COVIDEM w tle – konferencja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Już 2 grudnia br. odbędzie się konferencja „Zachodniopomorskie szkolnictwo zawodowe wyzwaniem XXI wieku – z COVIDEM w tle”. Organizatorem konferencji jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Konferencja zorganizowana zostanie w trybie online 2 grudnia 2020 roku w godzinach: 10.00 – 14.00.

Serdecznie zapraszamy: samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, przedsiębiorców, doradców metodycznych, dyrektorów szkół zawodowych, przedstawicieli środowiska akademickiego, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz zainteresowanych nauczycieli.

Północną Izbę Gospodarczą będzie reprezentował Członek Rady Izby Pan Krzysztof Osiński.

Program konferencji obejmuje wystąpienia:

  1. Polityka edukacyjna Województwa Zachodniopomorskiego –  Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
  2. Szkolnictwo zawodowe w zmianie w warunkach pandemii – Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Emilia Maciejewska Naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
  3. System egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w okresie zagrożenia covidem  – Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
  4. Nauczanie zawodu – w trybie nauki online – dr hab. inż. Tomasz Królikowski, profesor PK, prorektor Politechniki Koszalińskiej.
  5. Szkolnictwo zawodowe w świetle zmian z covidem w tle z punktu widzenia samorządów – Stanisław Szelewa, Ekspert.
  6. Wojewódzki Urząd Pracy partnerem uczestników szkolnictwa zawodowego – Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
  7. Oczekiwania przedsiębiorców – dr Krzysztof Osiński Członek Rady Północnej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
  8. Szkoła zawodowa z covidem w tle – Beata Miętus,  dyrektorka Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie, Konsultant ds. kadry kierowniczej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
  9. Placówki doskonalenia nauczycieli wsparciem nauczycieli w pracy zdalnej – Stefan Turowski, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
  10. Rekomendacje i podsumowanie – Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.