Nowy skład Rady Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Dnia 27 maja 2021 roku podczas Zebrania Członków Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie wybrano nowych członków Rady:

Prezes Rady – Andrzej Mielcarek
Wiceprezes – Michał Pelc
Sekretarz– Małgorzata Chodkowska
Członek Rady – Monika Łopińska-Młonek
Członek Rady – Dominika Wiśniewska
Serdeczne gratulacje dla całej Rady 🤝