Władze | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Władze

Andrzej Mielcarek

Andrzej Mielcarek

Prezes Oddziału

– redaktor naczelny koszalińskiego magazynu PRESTIŻ,

-przedsiębiorca – właściciel firmy „Zarządzanie i Szkolenia Andrzej Mielcarek”, 

– ugruntowane doświadczenie oraz wiedza z zakresu m. in. komuniakcji interpersonalnej, public relations,

– zaangażowany społecznie w Fundację ” Nauka dla Środowiska” oraz Fundację Pomocy Dzieciom „Magia” w Koszalinie.

Michał Pelc

Wiceprezes

– absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku kierunku Ratownictwo Medyczne oraz Pedagogiki na Politechnice Koszalińskiej

– właściciel firmy Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed,

– ratownik i dyspozytor medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

– biegły sądowy,

– wykładowca akademicki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Działacz społeczny, pomysłodawca i organizator zawodów „Biec by pomóc”, współautor projektów Budka Życia, Punkty Życia. Zainteresowania: taktyczne ratownictwo medyczne, strzelectwo i broń palna, piłka nożna.

Monika Łopińska - Młonek

Monika Łopińska - Młonek

Członkini Rady

– absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Transportu, kierunek Transport Morski- tytuł magistra ekonomii.

– studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej na kierunku Rachunkowość.

– Kobieta przedsiębiorcza : od 1994 własna działalność gospodarcza – Firma Handlowa LIDER s.c. Monika Łopińska-Mlonek & Aleksandra Łopińska-Werra, od 2000 roku jako Dom Mody Polskiej.

Od marca 2020 roku prokurent w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Ex lege w Koszalinie.

Małgorzata Chodkowska

Sekretarz

Dominika Wiśniewska

Członkini Rady