Transgraniczne Targi Gospodarcze i Handlowe – zaproszenie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miasto Partnerskie Fuzhou zaprasza przedsiębiorców do udziału w wystawie online podczas 3. Targi „Morski Szlak Jedwabny w XXI wieku” oraz 22. Transgraniczne Targi Gospodarcze i Handlowe (3. 21st-Century Maritime Silk Road Expo and 22. Cross-Strait Fair for Economy and Trade).
Serdecznie zarówno prosimy jak i zapraszamy do zachęcenia firm z zrzeszonych do wzięcia udziału w wystawie online.
Wystawa internetowa zostanie otwarta 26 listopada.
Termin zgłaszania jest bardzo krótki.
Bliższych informacji nt. zasad udziału udzieli Pan Kacper Sterzel z Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki pod nr tel 348-87-67 lub email kacper.sterzel@um.koszalin.pl