refundacja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Do 80% refundacji kosztów usług szkoleniowych oraz doradczych!

Do 80% refundacji kosztów usług szkoleniowych oraz doradczych!

Uprzejmie informujemy, że KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego.