Stanowisko w sprawie koronawirusa i skutków dla gospodarki – pismo do Prezydenta Koszalina | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie